Een ontwikkeling voor de toekomst

Wat is aanhanger tracking?

Aanhanger tracking is het vaststellen van de positie van aanhangers en andere vervoersmiddelen. Dankzij aanhanger tracking kun je een aanhangervloot analyseren middels een computer of een mobiele app. Het trackingsysteem werkt met een hardware apparaat die in de aanhanger wordt geïnstalleerd. De hardware analyseert verschillende kenmerken van de aanhanger en zendt vervolgens, door middel van een internet- of satellietverbinding, data door naar een gecentraliseerd punt. Dit gecentraliseerde punt is vaak een cloud, ofwel een online internet server. Doordat je vanaf een computer of een telefoon een connectie kunt maken met de cloud, kun je overal en op elk moment de informatie verzamelen en analyseren. Het voordeel hiervan?

  • Kosten besparen door werk efficiënter in te plannen.
  • Klantgerichter werken door aankomsttijden beter in te schatten.
  • Kosten besparen door op basis van gereden kilometers onderhoud in te plannen.
  • De gehele aanhangervloot optimaal benutten door inzicht in bezettingsgraad en locatie.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de oplossingen die een aanhanger tracking systeem kan bieden. Iedere aanbieder biedt net andere mogelijkheden. Op deze site kun je vier verschillende aanbieders vergelijken.

Een aanhanger tracking systeem kan veel oplossingen bieden voor een logistiek bedrijf. Maar een tracking systeem heeft nog veel toekomstmogelijkheden, door de ontwikkelingen van Internet of Things.

toekomst

Een voorbereiding op de toekomst

Een aanhanger tracking systeem is een voorbeeld van een Internet of Things systeem (IoT). De term ‘Internet of Things’ geeft aan dat een desbetreffend voorwerp in verbinding staat met het internet. Deze voorwerpen worden ook wel semi-intelligente apparaten genoemd. Ze hebben deze naam gekregen omdat ze nagenoeg zelf na kunnen denken, analyseren en informatie doorsturen naar een computersysteem en/of app.

Het belang van Internet of Things

Internet of Things is een trend die zich steeds meer ontwikkelt. Internet of Things biedt meer mogelijkheden op het gebied van inzicht in gegevens en de analyse hiervan. De verwachting is dat dit soort systemen een steeds grotere rol zullen gaan spelen in vrijwel iedere branche. Als organisatie is het dus slim om de ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things nauwlettend in de gaten te houden, zodat hier snel op in kan worden gespeeld. Men spreekt zelfs over de volgende industriële revolutie!

Internet of Things logistieke sector

DHL heeft de impact van Internet of Things in verschillende sectoren onderzocht, hier kun je het bestand downloaden. Het onderzoek wijst uit dat Internet of Things wereldwijd een besparing in de logistieke sector kan opleveren van maar liefst 1,9 biljoen euro! Dit geeft aan dat het belangrijk is om in te spelen op deze ontwikkeling. De ontwikkeling zal effect hebben op de gehele sector, van wereldwijde ondernemingen tot eenmanszaken.

Bekijk hier welke merken er zijn: